Vacancy for Women Digital Champion

  • Post author:
  • Post category:

महिला डिजिटल च्याम्पियन को आवश्यकता विकास आयोजना सेवा केन्द्र (डिप्रोक्स) नेपाल एक राष्ट्रिय स्तरको गैर सरकारी संस्था हो । यस संस्थाले नेपालका विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा विविध विषयगत क्षेत्रमा काम गरिरहेको…

Continue ReadingVacancy for Women Digital Champion

Financial Product Development (SAMUNNATI EWFDF)

  • Post author:
  • Post category:

परामर्श सेवा प्रदान गर्नको लागि प्रथम पटक  प्रकाशित मितिः २०८०।०४।२८ UKAid र Jersey Overseas Aid (JOA) को  आर्थिक सहयोग र प्राक्टिकल एक्शन नेपालको प्राविधिक सहयोगमा लुम्बीनी प्रदेशको रोल्पा, दाङ र…

Continue ReadingFinancial Product Development (SAMUNNATI EWFDF)

Consultants Required

  • Post author:
  • Post category:

Development Project Service Centre (DEPROSC-Nepal), an NGO working on various thematic areas across the country invites applications for 2 consultants (1 each for following thematic areas): Household Dialogue, Women Agency…

Continue ReadingConsultants Required

Vacancy Annoucement

  • Post author:
  • Post category:

Development Project Service Centre (DEPROSC-Nepal), an NGO working on various thematic areas across the country invites applications for the following positions for the “Empowering Women Farmers with Digital Finance, Nepal”…

Continue ReadingVacancy Annoucement

Vacancy for Field Facilitator

  • Post author:
  • Post category:

विकास आयोजना सेवा केन्द्र (डिप्रोक्स) नेपाल एक राष्ट्रिय स्तरको गैर सरकारी संस्था हो । यस संस्थाले नेपालका विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा विविध विषयगत क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ । हाल Jersey Overseas…

Continue ReadingVacancy for Field Facilitator