Master Trainer for Kapilvastu

अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (युएस्एआइडी) को सहयोगमा विनरक इन्टरनेशनलले कृषि क्षेत्रको समुत्थान, समावेशीकरण र आय वृद्धिमा दिगोपना ल्याउने उद्देश्यका साथ नेपालमा ज्ञानमा आधारित एकीकृत दिगो कृषि (किसान) २ परियोजना ४ वटा प्रदेशका २५ जिल्लाहरुमा कार्यान्वयन गरिरहेको छ । यस परियोजना अन्तर्गतको व्यावसायिक साक्षरता सम्भागले हजारौं सहभागीलाई कृषि व्यवसाय विकासका विभिन्न विषयमा तालिम प्रदान गरी उनीहरूलाई ब्यवसायमा अग्रसर गराउंदैछ ।

सहभागीहरुलाई प्रदानगरिने तालिमको ब्यवस्थापन गर्न प्रदेश नं ५ अन्तर्गत कपिलबस्तुजिल्ला भित्र काम गर्न ६ महिनाका लागि प्रशिक्षक पदमा कर्मचारी आवश्यकता भएकाले देहाय बमोजिमको योग्यता तथा अनुभव पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकहरुबाट दरखास्त आव्हान गरिएको छ।

पदःप्रशिक्षक (Master Trainer) संख्या(१)
गर्नुपर्ने कार्य:

 • सामुदायिक प्रशिक्षकहरुलाई प्रशिक्षण (TOT),
 • सामुदायिक प्रशिक्षकहरुलाई व्यावसायिक साक्षरता तालिम सञ्चालनमा सहयोग,
 • तालिमको नियमित अनुगमन,
 • पूर्व परीक्षा र अन्तिम परीक्षाहरुको लागि सहजी करण,
 • वरिष्ठ प्रशिक्षकर साक्षरता तथा ब्यावसायिकशीप विकास अधिकृतसंगको समन्वयमा सम्भागका अन्यकार्यमा सहयोग,
 • तथ्याङ्क ब्यवस्थापन, अनुगमन, मूल्यांङ्कन र सिकाईका क्रियाकलापहरुमा जिम्मेवारी ।
योग्यताः

 • ब्यावसायिक कामको अनुभव भएको वा ब्यावसायिक कार्यमा सहजीकरण गर्न सक्ने,
 • परियोजनाले दिने तालिमका विषयबस्तुबारे आधारभूत जानकारी भएको,
 • तालिम कार्यमा अनुभवी, सहजीकरण शीप भएको,
 • सामाजिक परिचालनको शीपभएको,
 • कम्प्युटर एप्लिकेसनबारे जानकार रहेको,
 • तथ्याङ्क ब्यवस्थापनमा अनुभवी,
 • स्नातक उत्तीर्ण गरेको वा १०+२ उत्तीर्ण गरी एक वर्षको कार्य अनुभवरहेको ।
 • २१ वर्ष पुरा भएको र धेरै स्थानमागई सहजीकरण गर्न सक्ने ।

उल्लेखित कार्य गर्न इच्छुक भई योग्यता पुगेका ब्यक्तिहरुले निवेदन, आप्mनो योग्यता प्रमाणित हुने कागजात र नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि सहित kisan2deprosc@gmail.com वा डिप्रोक्स नेपालपो.व. नं १०९५३, काठमाण्डौं वा किसान २ परियोजनाका कार्यालयहरुमा २०७७÷०५÷०९ गते कार्यालय समय भित्र आवेदन दिन सक्नुहुनेछ । छोटो सूचीमा पर्न सफल उमेदवारहरुलाई मात्र लिखित र अन्तर्वार्ताका लागि सूचित गरी छनौट प्रकृयामा समावेश गरिनेछ। टेलिफोन सम्पर्कलाई निरुत्साहित गरिएको छ । उमेदवारहरुको चयन गर्ने, नगर्ने वा यो सूचना खारेज गर्ने समेतको अधिकार संस्थामा निहित रहने छ । महिला र पछाडी पारिएका समुदायका उमेदवारहरुलाई दरखास्त दिन प्रेरित गरिएको छ

Close Menu