•  
डिप्रोक्स—नेपाल रजत जयन्ती प्राज्ञिक पुरष्कारका लागि दरखास्त आव्हान
August 31, 2018 (Friday)

 विकास आयोजन सेवा केन्द्र (डिप्रोक्स—नेपाल) १० असोज, २०५० मा स्थापना भई विपन्न, पिछडिएका तथा सिमान्तकृत समुदायहरुको आर्थिक एवं सामाजिक विकासका लागि कार्य गर्दै आई रहेको एक राष्ट्रिय स्तरको गैरसरकारी संस्था हो संस्थाले DEPROSC-Nepal’s Silver Jubilee Academic Award मार्फत सक्रिय, जेहेन्दार एवं विकास प्रति रुचि भएका स्नाकोत्तर अध्ययनरत १ जना विधार्थीका लागि विकाससँग सम्वन्धित शोधपत्र लेखनमा सहयोग गर्ने हेतुका साथ रु १,०१,०००।—(एक लाख एक हजार) मात्रको छात्रवृति उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हुँदा यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिन भित्र योग्यता पुगेका नेपाली विधार्थीहरुलाई संस्थाले तोकेको ढाँचामा आवेदनका लागि अनुरोध गरिन्छ । आवेदनको ढाँचा लगाएत अन्य विस्तृत विवरण संस्थाको website: deprosc.org.np बाट प्राप्त गर्न सकिन्छ । आवेदन संस्थाको इमेल ठेगाना deprosc@gmail.com मा पठाउन हुन अनुरोध छ ।

  

Downloads:

About Award

Silver Jubilee Research Award Application 2018

 

Copyright 2010 Development Project Service Center. All rights reserved.

DEPROSC Nepal
PO box 10953
Thapathali Height, Kathmandu, Nepal

Phone: +977-1-4244723
Fax: +977-1-4262396
deprosc@gmail.com, info@deprosc.org.np